Trái cây nhập khẩu từ Nam Phi

                                   

   Táo Envy Nam Phi                                                                  Táo Fuji Nam Phi 

                                   

   Kiwi vàng Nam Phi                                                                    Kiwi xanh Nam Phi